Beleidsplan Avond4daagse Landgraaf

Beleidsplan Avond4daagse Landgraaf

Contactgegevens Stichting Avond4daagse Landgraaf

 • Voorzitter: Judith Caenen 
 • Secretaris: Karin Czerw (karin.czerw@avond4daagselandgraaf.nl)
 • Penningmeester Roger Huntjens
 • Bestuurslid: Joël Engelen
 • Bestuurslid: Delano Lamkhorst
 • E-mail: info@avond4daagselandgraaf.nl
 • Correspondentieadres: Kerkstraat 10, 6374 HK Landgraaf
Rechtspersoon: Stichting Avond4daagse Landgraaf
KVK nummer: 71215751
RSIN: 858626901
Evenement: Avond4daagse Landgraaf
Datum: Mei
Locatie:  Landgraaf e.o.
Tijd:  
Aantal deelnemers: Maximaal aantal inschrijvingen 2500
Inhoudsopgave
 1. Stichting Avond4daagse Landgraaf
 2. Omschrijving evenement
 3. Samenwerkingspartners
1. Stichting Avond4daagse Landgraaf

Stichting Avond4daagse Landgraaf is ontstaan naar aanleiding van een initiatief dat Judith Caenen, als moeder van drie zonen in de basisschoolleeftijd en inwoonster van Landgraaf heeft genomen. De Stichting bestaat momenteel uit een vaste werkgroep en vijf bestuursleden; Judith Caenen, Karin Czerw, Joël Engelen, Delano Lankhorst, Roger Huntjens

Eén van de redenen dat de stichting is opgericht heeft te maken met het feit dat het evenement ‘de Avond4daagse Landgraaf’ een grote (financiële) verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Deze verantwoordelijkheid behoort bij de initiatiefnemers te liggen en niet bij een derde partij.

Een andere reden om de stichting op te richten was om het mogelijk te maken om het evenement te continueren en hiermee bedoelen we jaarlijks terug te laten komen. Om de organisatie een stevig fundament te geven en van daaruit gedegen verder te kunnen bouwen, was het noodzakelijk om een stichting op te richten. De oprichtingsakte is als bijlage bijgevoegd.

Missie

“Wij geloven in verbinden en creëren van kansen, zodat mensen bewust kunnen worden van hun eigen geluk”

Ambitie

Binnen 5 jaar heeft elk pand in Landgraaf minimaal één vlag van de Avond4daagse Landgraaf zichtbaar ophangen om daarmee hun betrokkenheid bij het evenement te tonen.

Kernwaarden

 1. Empathie                      Zien wat er nodig is
 2. Vertrouwen                  Geloven in wat je doet; zeggen wat je doet en doen wat je zegt
 3. Authenticiteit               Zijn wie je bent
 4. Passie                          De energie, het enthousiasme en de motivatie samen
 5. Samenwerking             Het geheel is groter dan de som der delen

Beloningsbeleid bestuur stichting Avond4daagse Landgraaf

Het bestuur van Stichting Avond4daagse Landgraaf (ook alle overige stichting- en werkgroepleden van Avond4daagse Landgraaf) hebben ermee ingestemd dat zij dit onbezoldigd doen, wat wil zeggen dat zij geen loon of vrijwilligersvergoeding ontvangen. De vele vrijwilligers die gedurende het evenement worden ingezet om alles in goede banen te leiden, ontvangen hiervoor de maximale vrijwilligersvergoeding van € 5,- per uur. Het staat de vrijwilligers vrij om afstand te doen van de vergoeding. Na afloop van de Avond4daagse volgt een vrijwilligersfeest voor alle mensen die een steentje hebben bijgedragen.

2. Omschrijving evenement

Doelstelling

De Avond4daagse Landgraaf is een vierdaags wandelevenement met het doel om meer bewustwording te creëren voor een gezonde leefstijl. In eerste instantie gericht op onze jeugd, maar al snel werd duidelijk dat alle doelgroepen welkom zijn om deel te nemen. Ook willen we met dit evenement zoveel mogelijk inwoners, instellingen en organisaties met elkaar verbinden en laten ervaren dat samen bewegen niet alleen gezond, maar ook leuk is en veel voordelen met zich meebrengt. Avond4daagse Landgraaf is een burgerinitiatief dat zijn oorsprong vindt in een idee van een moeder die zich zorgen maakt om de gezondheid en toekomst van haar drie zonen. Om de bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl te benadrukken en om zoveel mogelijk inwoners van Landgraaf te bereiken en betrekken is het idee ontstaan om een wandelvierdaagse te organiseren. Op deze manier kunnen mensen elkaar ontmoeten, samen bewegen en dus actief werken aan hun gezondheid, elkaar het goede voorbeeld geven, zich verbinden etc.

Er zijn verschillende routes, elke dag een ander gedeelte van Landgraaf. Hierbij is er keuze uit verschillende afstanden. Dit hebben we gedaan om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan ons evenement. Dit is tevens het hoofddoel en uitgangspunt.

Door Covid-19 moeten wij als organisatie noodgedwongen onze corebusiness loslaten en op een andere manier ons evenement organiseren, om dit op een verantwoorde manier doorgang te laten vinden.
Onze uitvoering kent inmiddels twee varianten:
– De fysieke variant;
– De virtuele variant;

De twee onderscheiding zich in opzet. De fysieke variant waarin samenkomen en samen bewegen centraal staat. De virtuele variant waar veiligheid en gezondheid als centraal uitgangspunt wordt genomen. 

3. Samenwerkingspartners

Stichting Avond4daagse Landgraaf is erop gericht om met zoveel mogelijk partners samen te werken en hen de kans geven om zich te profileren tijdens ons evenement. Er zijn verschillende sponsoractiviteiten waarmee de organisatie zich kan verbinden aan de Avond4daagse Landgraaf. Deze kunt u vinden in het menu onder ‘deelnemen’ door te kiezen voor de optie ‘sponsoring’. 

BronzGreen is onze strategische partner van het eerste begin. Samen met BronzGreen is Avond4Daagse Landgraaf groeiende en bloeiende. We zorgen er samen voor dat we een gezonde en vitale Stichting blijven.
Plus Wetzels, Kinderopvang Parkstad en Humankind zijn onze hoofdsponsors.

Hieronder staan onze samenwerkingspartners en beschreven op welke manier zij verbonden zijn aan Avond4daagse Landgraaf.

 • Gemeente Landgraaf

Gemeente Landgraaf faciliteert ruimtes ten behoeve van inschrijvingen, informatiemarkt en briefing van vrijwilligers. Daarnaast heeft de gemeente alle benodigde vergunningen verleend om het evenement te laten plaatsvinden. Ook is er een evenementensubsidie verleend ter hoogte van €1.000,-.

 • Wij hebben via de gemeente een contactpersoon van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling die ons voorziet van alle informatie die wij nodig hebben. Dit varieert van verwijzingen naar contactpersonen binnen de gemeente Landgraaf, tot het informeren over water- en stroomaansluitingen, van reserveren van ruimtes, tot het zijn van gesprekspartner of tussenpersoon bij afspraken met partners.  Burgemeester en wethouders zijn betrokken.
 • Daarnaast zet Avond4daagse Landgraaf zich in voor de gemeentelijk initiatieven op het gebied van netwerken en verbinden. Zo zijn wij nauw betrokken bij de thema’s ‘Landgraaf één tegen eenzaamheid’, ‘Armoede en laaggeletterdheid’, netwerkbijeenkomsten georganiseerd vanuit Landgraaf Verbindt.
 • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG is betrokken bij de Avond4daagse Landgraaf. De JOGG regisseur van de gemeente Landgraaf zal de nodige ondersteuning bieden waar nodig en haar netwerk openstellen om nog meer samenwerkingsverbanden met verenigingen en belanghebbende organisaties te creëren.

 • The MoveFactory

Ook The MoveFactory is een ondersteunende partner in het geheel. Wij gebruiken de kennis, ervaring en hun netwerk tijdens het organiseren van ons evenement. TMF ondersteunt ons met haar expertise op het gebied van organiseren, de vergunningsaanvragen en routes. TMF biedt deze ondersteuning vanuit hun werkprogramma. Hier zijn voor ons dus geen kosten mee gemoeid.

 • Omroep Landgraaf

De omroep gaat een live uitzending maken tijdens het evenement. Alle benodigde materialen en apparatuur worden geleverd door de omroep zelf. Ook zullen zij vooraf aan het evenement een bepaalde duur zendtijd besteden aan de pr van ons evenement. 

 • Welsun & Landgraaf Verbindt

Welsun ondersteunt ons initiatief. Ook is Welsun betrokken via deze stimuleringsaanvraag vanuit Landgraaf Verbindt.

 • Mynstyl

Mynstyl is kleinschalig lokaal eenmansbedrijf dat zich bezighoudt met grafisch ontwerp. Dorine Pelzer- Kalnenek – de eigenaresse van Mynstyl  is verantwoordelijk voor de ontwerpen van onze huisstijl.

 • Plus Arts en Plus Wetzels Landgraaf

Plus verbindt zich door hoofdsponsoring op verschillende manieren

 • De winkeliersvereniging van Winkelcentrum Op de Kamp

De winkeliersvereniging van winkelcentrum Op de Kamp maakt budget vrij om onze PR te sponsoren. 

 • Zorginstellingen Koraalgroep: Op de Bies. Meander: Dr. Calshof, Heereveld en Dormig

Deze instanties hebben het initiatief genomen om binnen hun organisatie te kijken met hoeveel cliënten en betrokkenen zij (een gedeelte) mee kunnen doen en op deze manier te laten zien dat zij ons initiatief steunen en betrokken zijn. Al deze organisaties zijn verantwoordelijk voor een groot aantal van de inschrijvingen.