Stichting Support Landgraaf

Stichting Support Landgraaf

Covid-19 trof ons allemaal, ook Avond4Daagse Landgraaf. Mede dankzij Stichting Support Landgraaf kunnen wij een goede doorstart maken en zijn wij trots hen als partner van Avond4Daagse Landgraaf te mogen verwelkomen.

Stichting Support Landgraaf is voortgekomen uit de voormalige Landgraafse Groene Kruisvereniging.  In de geest van het Groene Kruis zal zij zich inzetten voor de Landgraafse samenleving en in het bijzonder voor mensen die extra aandacht verdienen.

Zij hebben tot doel organisaties, instellingen en (rechts)personen aan te zetten tot het organiseren van activiteiten gericht op het welzijn en welbevinden van personen in de Landgraafse samenleving, die aangewezen zijn op specifieke hulp, verzorging, ondersteuning of begeleiding van anderen.

De stichting denkt hierbij aan activiteiten voor ouderen,mantelzorgers, zieken en minder bedeelden of daaraan verwante doelgroepen. Voor een activiteit kan de uitvoerende organisatie als tegemoetkoming in de kosten subsidie aanvragen bij Stichting Support.

Dankzij hun bijdrage kunnen we er een geweldig fysiek evenement van maken voor heel Landgraaf en omgeving.

Dank je wel Stichting Support Landgraaf!