Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door u in te schrijven bent u akkoord gegaan met de onderstaande voorwaarden.

Spelregels

De avond4daagse is voor iedereen! Jong en oud, fit of met beperking, wonend binnen of buiten Landgraaf, iedereen is welkom;

Iedereen die (gedeeltelijk) mee wandelt betaalt € 6,- inschrijfgeld. Voor deze € 6,- euro ontvangt elke deelnemer op de openingsdag een startpakket:

Algemeen

 • Het inschrijfgeld bedraagt te allen tijde € 6,-, ook als deelnemen op één van de dagen niet mogelijk blijkt te zijn;
 • Stempelkaarten is overdraagbaar. Voorbeeld: één deelnemer loopt op maandag en dinsdag en draagt zijn stempelkaart over aan een andere deelnemer die loopt op donderdag en vrijdag. Tegen inlevering van deze stempelkaart ontvangen de deelnemers toch maar één medaille op vrijdag ;
 • De afstanden zijn flexibel. Heeft u zich ingeschreven voor de 10 km en deze blijkt te hoog gegrepen, dan stapt u over naar de 5 km of de 2,5 km. Geldt ook andersom: heeft u zich ingeschreven voor 2,5 km en wilt u toch 5 of 10 km wandelen, dan kan dat. Alle variaties zijn mogelijk;
 • Honden mogen meewandelen, mits ze de gehele route aangelijnd zijn;
 • Ook voor de niet-wandelaars is de Avond4daagse Landgraaf. Op maandag  vindde er activiteiten plaats op het Raadhuisplein. In het kader van 40 jaar Landgraaf, een gezonde leefstijl en iedereen telt mee. Jong en oud, fit en beperkt, individueel of in een groep: we doen het allemaal samen! Er is genoeg te doen voor iedereen.
 • Wat in het geval van slecht weer?
 • In geval van regen: wandelen we;
 • In geval van onweer bij aanvang, zal de organisatie het evenement voor die dag afgelasten/ n geval van afgelasting is er te allen tijde overleg met de afdeling Openbare orde en Veiligheid en de burgemeester van de gemeente Landgraaf;
 • In geval van onweer onderweg: Veiligheid voorop. Stop met de activiteiten en breng uzelf zo snel mogelijk in veiligheid.

Starten en finishen

 • Starten met wandelen kan op maandag  tussen 17.30 – 19.00 uur. Op alle andere dagen tussen 17.00 – 19.00 uur.
 • Finishen kan elke dag tot maximaal 21.30 uur.

Veiligheid

 • Veiligheid op het plein wordt gewaarborgd door EHBO Rode Kruis Landgraaf en BHV’ers;
 • Veiligheid op de route wordt gewaarborgd door hekbewakers, verkeersregelaars en mobiele EHBO Rode Kruis Landgraaf Op de route is een mobiele medewerker van het Rode Kruis aanwezig. Wij hebben zelf twee evenementen-auto’s continu op de route;
 • Maximaal aantal deelnemers voor de editie 2019 is gesteld op 1500. Bij het behalen van 1500 deelnemers zal de organisatie de inschrijvingen stopzetten. Voor de toekomstige edities zal het een maximaal aantal deelnemers gesteld worden op 2000. Er is een maximaal aantal deelnemers gesteld beredeneerd vanuit ruimte, routes en visie;
 • Elke stempelpost heeft een EHBO-set en minimaal één BHV’er aanwezig;
 • Er worden geen straten afgezet enkel gewerkt met hekbewakers en beroepsverkeersregelaars (zie bijlage) per dag uitgewerkt. Wij duiden in onze algemene voorwaarden op het hanteren van de verkeersregels die iedereen geacht wordt na te streven;
 • Wij hebben een noodtelefoon bij het centrale infopunt waar zich het vaste punt van de EHBO’ers bevindt. Dit noodnummer staat op alle stempelkaarten gedrukt en heeft dus iedereen direct bij de hand;
 • Eventmanagers en coördinatoren op plein staan met elkaar in verbinding door middel van portofoons;
 • In geval van calamiteiten is er direct overleg tussen eventmanagers en afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente Landgraaf. Contactpersoon: Ellis Stollman/ Harold Bosch.

Privacy en aansprakelijkheid

 • Omroep Landgraaf maakt live-opnames en beeldmateriaal van de Avond4daagse Landgraaf. Zowel op het Raadhuisplein als langs de routes. Door in te schrijven voor de Avond4Daagse Landgraaf gaat u akkoord met publicatie en verspreiding van beeldmateriaal;
 • Deelnemen aan ons evenement is op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen;

Uitreiking medailles
Op vrijdag  ontvangen alle deelnemers bij inlevering van hun stempelkaart een medaille bij de finish. Hierbij is het aantal stempels op de stempelkaart niet van belang: 1 stempelkaart = 1 medaille.

‘Ik ben mijn stempelkaart kwijt’
Dat is natuurlijk super vervelend, maar kan natuurlijk altijd gebeuren. Wij noteren uw contactgegevens en u krijgt van ons een replica stempelkaart. Echter ontvangt u niet direct uw medaille op vrijdag bij binnenkomst. Wij inventariseren na sluiting van het evenement hoeveel medailles er niet afgehaald zijn en nemen daarna contact met u op. Het is dus zaak dat u uw stempelkaart goed opbergt. De organisatie staat niet in voor verlies of diefstal van uw stempelkaart.

Niet in de gelegenheid om de medaille op vrijdag in ontvangst te nemen
Laat iemand anders met uw originele stempelkaart uw medaille op vrijdag in ontvangstnemen. Is dit ook niet mogelijk dan communiceren wij een locatie waar u uw medaille binnen een week na het evenement alsnog kunt ophalen.