Algemene voorwaarden 2021

Algemene voorwaarden 2021

Deelname 
Deelname staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of er één dag of alle dagen wordt gewandeld de inschrijving bedraagt €2 per persoon. Hiervoor ontvangt u een link met toegang tot onze virtuele route en wij streven naar twee weken voor aanvang de handleiding te verspreiden onder de deelnemers. Deze ontvangt u via e-mail.

 

Afstanden 
De Avond4daagse Landgraaf kent 2 verschillende challenges deze editie. U kunt kiezen tussen 12 km en 40 km wandelchallenge binnen één week af te leggen.
   

 

Inschrijftermijn 
De voorinschrijving is per 1 april 2021 online geopend via onze website www.avond4daagselandgraaf.nl en sluit de vrijdag voor aanvang van het evenement. Er is geen beperkte mogelijkheid tot directe voorinschrijving. De data zullent.z.t. via onze website en Facebookpagina bekend gemaakt worden. Daginschrijving zal deze editie niet mogelijk zijn, ben er op tijd bij!

 

Bewijs van inschrijving 
Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving met een inschrijfnummer. Vervolgens krijgt u de handleiding per e-mail.

 

Start- en finishlocatie 
n.v.t. 

 

Aanmelding voorinschrijvingen 
n.v.t.

 

Stempelkaarten 
Stempelen gaat dit jaar virtueel via een QR-code op diverse punten.
Enkele hardcopy stempelkaarten zijn af te halen bij een van onze 13 Coffee to Go punten. Houd onze website en facebook in de gaten
voor actuele punten en openingstijden.

 

Starttijden 
n.v.t 

 

Aanmelding 
Via onze website www.avond4daagselandgraaf.nl kunt u zich per 1 april online inschrijven en betalen.

 

Geneeskundig onderzoek 
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. 
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden. 

 

Routes 
Geen vaste routes u bewandeld uw eigen weg.

 

Kleding 
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven. 

 

Wandeltempo 
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan. 

 

Muziek 
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. 

 

Huisdieren 
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd. Wij vragen u vriendelijk een opruimmiddel mee te nemen en tijdens de wandeling en op het Raadhuisplein eventuele uitwerpselen op te ruimen. En uiteraard weg te gooien in een daarvoor bestemde grijze afvalbak. 
 

Afval 
Wij verzoeken u eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u op het Raadhuisplein bent teruggekeerd. Daar staan voldoende afvalcontainers. Houd Landgraaf schoon! 

 

Gebruik beeltenis 
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Avond4daagse Landgraaf zonder daarvoor een vergoeding te claimen. 

 

Aansprakelijkheid 
Stichting Avond4daagse Landgraaf is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak.Deelname geschiedt op eigen risico.Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Landgraaf verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden. 

 

Beslissingsbevoegdheid 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Avond4daagse Landgraaf. 

 

Deelname 
Deelname staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of er één dag of alle dagen wordt gewandeld de inschrijving bedraagt €2 per persoon. Hiervoor ontvangt u een link met toegang tot onze virtuele route en wij streven naar twee weken voor aanvang de handleiding te verspreiden onder de deelnemers. Deze ontvangt u via e-mail.

 

Afstanden 
De Avond4daagse Landgraaf kent 2 verschillende challenges deze editie. U kunt kiezen tussen 12 km en 40 km wandelchallenge binnen één week af te leggen.
   

 

Inschrijftermijn 
De voorinschrijving is per 1 april 2021 online geopend via onze website www.avond4daagselandgraaf.nl en sluit de vrijdag voor aanvang van het evenement. Er is geen beperkte mogelijkheid tot directe voorinschrijving. De data zullent.z.t. via onze website en Facebookpagina bekend gemaakt worden. Daginschrijving zal deze editie niet mogelijk zijn, ben er op tijd bij!

 

Bewijs van inschrijving 
Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving met een inschrijfnummer. Vervolgens krijgt u de handleiding per e-mail.

 

Start- en finishlocatie 
n.v.t. 

 

Aanmelding voorinschrijvingen 
n.v.t.

 

Stempelkaarten 
Stempelen gaat dit jaar virtueel via een QR-code op diverse punten.
Enkele hardcopy stempelkaarten zijn af te halen bij een van onze 13 Coffee to Go punten. Houd onze website en facebook in de gaten
voor actuele punten en openingstijden.

 

Starttijden 
n.v.t 

 

Aanmelding 
Via onze website www.avond4daagselandgraaf.nl kunt u zich per 1 april online inschrijven en betalen.

 

Geneeskundig onderzoek 
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. 
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden. 

 

Routes 
Geen vaste routes u bewandeld uw eigen weg.

 

Kleding 
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven. 

 

Wandeltempo 
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan. 

 

Muziek 
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. 

 

Huisdieren 
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd. Wij vragen u vriendelijk een opruimmiddel mee te nemen en tijdens de wandeling en op het Raadhuisplein eventuele uitwerpselen op te ruimen. En uiteraard weg te gooien in een daarvoor bestemde grijze afvalbak. 
 

Afval 
Wij verzoeken u eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u op het Raadhuisplein bent teruggekeerd. Daar staan voldoende afvalcontainers. Houd Landgraaf schoon! 

 

Gebruik beeltenis 
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Avond4daagse Landgraaf zonder daarvoor een vergoeding te claimen. 

 

Aansprakelijkheid 
Stichting Avond4daagse Landgraaf is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak.Deelname geschiedt op eigen risico.Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Landgraaf verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden. 

 

Beslissingsbevoegdheid 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Avond4daagse Landgraaf.