HUISREGELS EN VOORWAARDEN

HUISREGELS EN VOORWAARDEN

Deelname
Deelname staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of er één dag of alle dagen wordt gewandeld de inschrijving bedraagt €6 per persoon. Hiervoor ontvangt u bij aanmelding op het evenement zelf een stempelkaart voor vier dagen, keycord, water en snacks onderweg en op vrijdag een medaille. Daginschrijving is mogelijk. 

 

Afstanden
De Avond4daagse Landgraaf kent 3 verschillende afstanden: 2,5 km, 5 km en 10 km. Er hoeft niet vier dagen dezelfde afstand gewandeld te worden. Per dag mag een andere afstand gekozen worden.  

 

Inschrijftermijn
De voorinschrijving is per 1 maart online geopend via onze website www.avond4daagselandgraaf.nl en sluit de zaterdag voor aanvang van het evenement. Er is beperkte mogelijkheid tot directe voorinschrijving. De data zullen t.z.t. via onze website en Facebookpagina bekend gemaakt worden. Daginschrijving kan op de dagen van het evenement zelf bij ons informatiepunt. 

 

Bewijs van inschrijving
Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving met een inschrijf nummer, dat bij de aanmelding moet worden getoond (op papier, of op een mobiele telefoon). 

 

Start- en finishlocatie
Onze start- en finishlocatie is het Raadhuisplein, Landgraaf in winkelcentrum Op de Kamp. 

 

Aanmelding voorinschrijvingen
Aanmelding op maandag kan met een geldig inschrijfbewijs bij ons informatiepunt op het Raadhuisplein vanaf 16.00 uur. Tegen inlevering van het bewijs van inschrijving wordt de stempelkaart en startpakket uitgereikt. 

 

Stempelkaarten
Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een stempelkaart voor alle wandeldagen. Bij start ontvangt u de eerste stempel, bij elke stempelpost op de route kan de stempelkaart afgestempeld worden en bij binnenkomst ontvangt u de finishstempel. De kaart dient u elke dag bij zich te hebben. Bij controle op de routes moet de controlekaart worden getoond.  

 

Starttijden
Maandag/ dinsdag/ donderdag/ vrijdag: tussen 17.00 en 19.00 uur. 

 

Aanmelding
De openingstijden van het startbureau zijn: 

Maandag vanaf 16.00 uur; 

Dinsdag vanaf 16.45 uur; 

Donderdag vanaf 16.45 uur; 

Vrijdag vanaf 16.45 uur; 

 

Geneeskundig onderzoek
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra.
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden. 

 

Routes
Voor iedere dag zijn afwisselende routes samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de fraaie bos- en veldpaden waaraan Landgraaf en omgeving zo rijk is. De routes worden uitgepijld en op splitsingen worden logoplaten met pijl gezet. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de gepijlde richting, aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de hekbewakers/verkeersregelaars. 

 

Kleding
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven. 

 

Wandeltempo
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan. 

 

Muziek
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. 

 

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd. 

 

Gebruik beeltenis
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Avond4daagse Landgraaf zonder daarvoor een vergoeding te claimen. 

 

Aansprakelijkheid
Stichting Avond4daagse Landgraaf is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Landgraaf verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden. 

 

Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Avond4daagse Landgraaf.