Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden

Deelname 
Deelname staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of er één dag of alle dagen wordt gewandeld de inschrijving bedraagt €7 per persoon. Hiervoor ontvangt u bij aanmelding op het evenement zelf een stempelkaart voor vier dagen, keycord, water en gezonde snacks onderweg en op vrijdag een medaille. Daginschrijving is mogelijk.  

 

Afstanden 
De Avond4daagse Landgraaf kent 3 verschillende afstanden: 2,5 km, 5 km en 10 km. Er hoeft niet vier dagen dezelfde afstand gewandeld te worden. Per dag mag een andere afstand gekozen worden.    

 

Inschrijftermijn 
De voorinschrijving is per 15 maart online geopend via onze website www.avond4daagselandgraaf.nl en sluit de zondag voor aanvang van het evenement. Betaling vindt online digitaal plaats. 
Er zullen beperkte mogelijkheden zijn om fysiek in te schrijven en contant te betalen. De data en locatie zullen t.z.t. via onze website en Facebookpagina bekend gemaakt worden.  
Daginschrijving kan op de dagen van het evenement zelf bij ons informatiepunt.

 

Bewijs van inschrijving 
Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving met een inschrijf nummer, dat bij de aanmelding moet worden getoond (op papier, of op een mobiele telefoon).

 

Start- en finishlocatie 
Onze start- en finishlocatie is elke dag het Raadhuisplein, Landgraaf in winkelcentrum Op de Kamp.  

 

Aanmelding voorinschrijvingen 
Aanmelding op maandag kan met een geldig inschrijfbewijs bij ons informatiepunt op het Raadhuisplein vanaf 16.00 uur. Tegen inlevering van het bewijs van inschrijving wordt de stempelkaart en het startpakket uitgereikt.  

 

Stempelkaarten 
Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een stempelkaart voor alle wandeldagen. Bij start ontvangt u de eerste stempel, bij elke stempelpost op de route kan de stempelkaart afgestempeld worden en bij binnenkomst ontvangt u de finishstempel. De kaart dient u elke dag bij zich te hebben. Bij controle op de routes moet de controlekaart worden getoond.   
Bij inlevering van uw stempelkaart op vrijdag ontvangt u een medaille. Het is niet van belang hoeveel stempels u verzameld heeft, de stempelkaart dient als bewijs van inschrijving en geeft recht op een medaille. 

 

Starttijden 

Maandag/ dinsdag/ donderdag/ vrijdag: tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 

Aanmelding 

De openingstijden van het startbureau zijn:  

Maandag vanaf 16.00 uur;  

Dinsdag vanaf 16.45 uur;  

Donderdag vanaf 16.45 uur;  

Vrijdag vanaf 16.45 uur;  

 

Geneeskundig onderzoek 
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. 
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden.  

 

Routes 
Voor iedere dag zijn afwisselende routes samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de fraaie bos- en veldpaden waaraan Landgraaf en omgeving zo rijk is. De routes worden uitgepijld en op splitsingen worden logoplaten met pijl gezet. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de gepijlde richting, aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de hekbewakers/verkeersregelaars.  

 

Kleding 
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.  

 

Wandeltempo 
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan.  

 

Muziek 
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen.

 

Huisdieren 
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd. Wij vragen u vriendelijk een opruimmiddel mee te nemen en tijdens de wandeling en op het Raadhuisplein eventuele uitwerpselen op te ruimen. En uiteraard weg te gooien in een daarvoor bestemde grijze afvalbak. 
 

Afval 
Wij verzoeken u eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u op het Raadhuisplein bent teruggekeerd. Daar staan voldoende afvalcontainers. Houd Landgraaf schoon! 

 

Gebruik beeltenis 
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Avond4daagse Landgraaf zonder daarvoor een vergoeding te claimen.  

 

Aansprakelijkheid 
Stichting Avond4daagse Landgraaf is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Landgraaf verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.  

 

Beslissingsbevoegdheid 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Avond4daagse Landgraaf.  

 

Deelname 
Deelname staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of er één dag of alle dagen wordt gewandeld de inschrijving bedraagt €6 per persoon. Hiervoor ontvangt u bij aanmelding op het evenement zelf een stempelkaart voor vier dagen, keycord, water en gezonde snacks onderweg en op vrijdag een medaille. Daginschrijving is mogelijk.  

 

Afstanden 
De Avond4daagse Landgraaf kent 3 verschillende afstanden: 2,5 km, 5 km en 10 km. Er hoeft niet vier dagen dezelfde afstand gewandeld te worden. Per dag mag een andere afstand gekozen worden.    

 

Inschrijftermijn 
De voorinschrijving is per 15 maart online geopend via onze website www.avond4daagselandgraaf.nl en sluit de zaterdag voor aanvang van het evenement. Betaling vindt online digitaal plaats. 
Er zullen beperkte mogelijkheden zijn om fysiek in te schrijven en contant te betalen. De data en locatie zullen t.z.t. via onze website en Facebookpagina bekend gemaakt worden.  
Daginschrijving kan op de dagen van het evenement zelf bij ons informatiepunt.

 

Bewijs van inschrijving 
Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving met een inschrijf nummer, dat bij de aanmelding moet worden getoond (op papier, of op een mobiele telefoon).

 

Start- en finishlocatie 
Onze start- en finishlocatie is op maandag en vrijdag het Raadhuisplein, Landgraaf in winkelcentrum Op de Kamp.  Op dinsdag en donderdag zullen er alternatieve start en finish locaties zijn in, om en nabij Landgraaf. Locaties zullen t.t.z. via een e-mail naar alle ingeschreven deelnemers, via website en facebook bekend gemaakt worden. 

 

Aanmelding voorinschrijvingen 
Aanmelding op maandag kan met een geldig inschrijfbewijs bij ons informatiepunt op het Raadhuisplein vanaf 16.00 uur. Tegen inlevering van het bewijs van inschrijving wordt de stempelkaart en het startpakket uitgereikt.  

 

Stempelkaarten 
Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een stempelkaart voor alle wandeldagen. Bij start ontvangt u de eerste stempel, bij elke stempelpost op de route kan de stempelkaart afgestempeld worden en bij binnenkomst ontvangt u de finishstempel. De kaart dient u elke dag bij zich te hebben. Bij controle op de routes moet de controlekaart worden getoond.   
Bij inlevering van uw stempelkaart op vrijdag ontvangt u een medaille. Het is niet van belang hoeveel stempels u verzameld heeft, de stempelkaart dient als bewijs van inschrijving en geeft recht op een medaille. 

 

Starttijden 

Maandag/ dinsdag/ donderdag/ vrijdag: tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 

Aanmelding 

De openingstijden van het startbureau zijn:  

Maandag vanaf 16.00 uur;  

Dinsdag vanaf 16.45 uur;  

Donderdag vanaf 16.45 uur;  

Vrijdag vanaf 16.45 uur;  

 

Geneeskundig onderzoek 
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. 
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden.  

 

Routes 
Voor iedere dag zijn afwisselende routes samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de fraaie bos- en veldpaden waaraan Landgraaf en omgeving zo rijk is. De routes worden uitgepijld en op splitsingen worden logoplaten met pijl gezet. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de gepijlde richting, aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de hekbewakers/verkeersregelaars.  

 

Kleding 
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.  

 

Wandeltempo 
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan.  

 

Muziek 
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen.

 

Huisdieren 
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits aangelijnd. Wij vragen u vriendelijk een opruimmiddel mee te nemen en tijdens de wandeling en op het Raadhuisplein eventuele uitwerpselen op te ruimen. En uiteraard weg te gooien in een daarvoor bestemde grijze afvalbak. 
 

Afval 
Wij verzoeken u eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u op het Raadhuisplein bent teruggekeerd. Daar staan voldoende afvalcontainers. Houd Landgraaf schoon! 

 

Gebruik beeltenis 
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Stichting Avond4daagse Landgraaf zonder daarvoor een vergoeding te claimen.  

 

Aansprakelijkheid 
Stichting Avond4daagse Landgraaf is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Landgraaf verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.  

 

Beslissingsbevoegdheid 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Avond4daagse Landgraaf.